Relay SPADE

System Przetwarzania i Archiwizacji Dokumentów Elektronicznych
Wydajność, adaptacja

Relay SPADE to platforma pozwalająca na przeniesienie procesów zachodzących w organizacji do przestrzeni elektronicznej. Szeroki zakres funkcjonalności i elastyczność pozwalają na dostosowanie produktu do własnych potrzeb. Główne zalety SPADE to możliwość definiowania zaawansowanych reguł przetwarzania danych i szybkość działania.

Relay SPADE jest rozwiązaniem otwartym, które można komponować z gotowych elementów, ale także rozszerzać i integrować z istniejącymi systemami.

 • Pełny interfejs Webservice oraz REST do danych
 • Definiowanie i wersjonowanie procesów
 • Definiowanie złożonych reguł przetwarzania w języku Java
 • Podpis elektroniczny
 • Integracja z CA
 • Zgodność z WCAG 2.0

W każdej organizacji przepływ informacji powinien być płynny z jednoznacznie określonym poziomem dostępu dla poszczególnych osób.

Relay SPADE skutecznie, wydajnie i elastycznie umożliwia wymianę dokumentów pomiędzy poszczególnymi osobami lub grupami osób, co czyni go efektywnym narzędziem do podejmowania decyzji biznesowych.

Zdefiniowanie danych jako wersjonowanych dokumentów oraz określenie ich stanów, umożliwia przepływ i przetwarzanie informacji. Dzięki temu ułatwiony jest bezpieczny przepływ dokumentów pomiędzy zainteresowanymi osobami i szybkie odfiltrowanie informacji oczekujących na podjęcie decyzji przez danego użytkownika. Decyzja może być podejmowana przez SPADE automatycznie na podstawie zdefiniowanych reguł lub przez użytkownika zewnętrznego.

Możliwość śledzenia pełnej historii zmian dokumentu pozwala na weryfikację skuteczności podejmowania decyzji przez pracowników, zdefiniowanych reguł oraz generowania dedykowanych raportów.


Główne zalety wdrożenia Relay SPADE to:

 • zmniejszenie kosztów obiegu dokumentów,
 • automatyzacja procesów biznesowych,
 • definiowanie dostępu do dokumentów,
 • ułatwienie i przyspieszenie dostępu do informacji,
 • zgodność ze standardami,
 • możliwa integracja z istniejącymi systemami dziedzinowymi,
 • raportowanie,
 • usprawnianie procesu decyzyjnego (możliwość ciągłego doskonalenia procesu przez czynnik ludzki).