Integracja Aplikacji

Budowa architektury zorientowanej na usługi
Budowa architektury SOA

W obliczu silnej konkurencji oraz tendencjach do obniżania kosztów działalności organizacji i instytucji integracja aplikacji staje się coraz bardziej skutecznym sposobem usprawniania i automatyzacji procesów biznesowych, a tym samym pozwala w dłuższej perspektywie na redukcję kosztów związanych z informatyką. Wdrożenia nowoczesnych i rozbudowanych systemów informatycznych bardzo często pociąga za sobą konieczność realizacji równoległych przedsięwzięć integracyjnych.

Potrzeby integracyjne organizacji mają najczęściej następujące źródła:

  • organizacja posiada wiele systemów biznesowych i potrzebuje rozwiązania niezależnego, będącego nowym systemem konsolidującym funkcjonalność istniejących systemów
  • organizacja posiada wiele systemów biznesowych i potrzebuje rozwiązania umożliwiającego wymianę danych pomiędzy nimi bądź wywoływania funkcjonalności jednego systemu z obrębu innych
  • niezależni partnerzy posiadają własne systemy informatyczne i potrzebują rozwiązania umożliwiającego wymianę danych pomiędzy nimi (model B2B).
  • łączenie organizacji lub instytucji stwarza naturalną potrzebę integracji systemów w celu efektywnej wymiany danych i połączenia często niezależnych procesów.