Innowacje dla Przemysłu

Współpraca ze spółką Utmost Tech nad projektem dotyczącym rynku energii

Utmost Tech Sp. z o.o. jest firmą badawczo-rozwojową działającą na rynku od ponad 20 lat. Specjalizuje się w projektowaniu produktów, prototypowaniu oraz analizie biznesowej i technicznej we wczesnych etapach tworzenia oprogramowania.

Obecnie nasza firma we współpracy ze spółką Utmost Tech (http://utmosttech.com/) pracuje nad projektem dotyczącym rynku energii (platforma diffused.energy™). Projekt polega na stworzeniu platformy, której kluczowym zadaniem będzie dostosowanie popytu i podaży energii do potrzeb jej użytkowników. Diffused.energy™ będzie umożliwiał między innymi poprawę niezawodności usług poprzez umożliwienie dostaw energii elektrycznej do wielu dostawców, zmniejszenie strat w sieci dzięki dostosowaniu podaży do potrzeb użytkowników oraz optymalizację wielkości produkcji przy wykorzystaniu narzędzi prognostycznych oraz zintegrowaniu ich z utworzoną platformą.

Platforma diffused.energy™ została zaprojektowana do współpracy z odnawialnymi źródłami energii, takimi jak farmy wiatrowe, wodne lub słoneczne, a także z mniejszymi instalacjami fotowoltaicznymi dla gospodarstw domowych. Wymiana informacji wymaganych do zapewnienia tym producentom dostępu do energii innym użytkownikom (konsumenci, systemy magazynowania energii i rynki zewnętrzne) odbywa się za pośrednictwem technologii handlu energią [e]rrency™ zabezpieczonych blokowo.

Prezes zarządu Centrum Badawczo-Rozwojowego Utmost Tech Sp. z o.o., Jakub Goryszewski otrzymał nagrodę „Wektory 2018” (https://www.rp.pl/Biznes/301139962-Wektory-2018-Polskie-firmy-stawiaja-na-innowacyjnosc.html) za innowacyjne zastosowanie technologii w zakresie sztucznej inteligencji, fotoniki oraz niskoemisyjnych układów wytwarzania.

linie 22
111
wektory
energia przesył
diffused
errency
utmost