Innowacje dla Rolnictwa

Metoda rozpoznawania zmian zdrowotności roślin uprawnych
Metoda rozpoznawania zmian zdrowotności roślin uprawnychwykorzystująca analizę danych spektrograficznych

Metody teledetekcji są szeroko wykorzystywane w badaniach mających na celu identyfikację zmian zdrowotności roślin uprawnych. Pozyskiwane dane mają postać zdjęć wykonywanych w różnych zakresach fal elektromagnetycznych. Zdjęcia są podstawą do analizy histogramów długości fal, jak również do wyliczania na ich podstawie wskaźników pozwalających na ocenę kondycji upraw. Analiza spektrum światła widzialnego może służyć między innymi do wykrywania chwastów, np. w uprawach buraka cukrowego, ze skutecznością sięgającą 97%. W naszych badaniach wykorzystywane są zarówno zdjęcia wykonywane w zakresie bliskiej podczerwieni jak i w zakresie światła widzialnego.

System CVC

Firma RELAYONIT w ramach badań współpracuje z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin.