Audyty informatyczne

Audyty architektury IT, audyty bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo to jedna z najważniejszych potrzeb ludzkich, społeczeństw i różnorodnych organizacji, jest także podstawową potrzebą państw i systemów międzynarodowych. Poczucie braku bezpieczeństwa wywołuje niepokój i stan zagrożenia. Człowiek, grupa społeczna, państwo, organizacja międzynarodowa starają się w różny sposób oddziaływać na swoje otoczenie zewnętrzne i sferę wewnętrzną, by przeciwdziałać, usuwać lub oddalać zagrożenia, eliminując lęki, obawy, niepokój i niepewność. Zagrożenia mogą być skierowane na zewnątrz i do wewnątrz państw, organizacji, instytucji, obywateli; tak samo powinny być skierowane działania w celu ich likwidowania.

Zakres podlegający audytowi w oparciu o podział na obszary

Określenie zakresu wynikającego ze specyficznych obszarów branżowych

Opracowanie standardowego sposobu oceny z uwzględnieniem branży

Opracowanie zawartości raportu końcowego

 • Zasoby i struktura IT – kadra, HW, SW, sieć, cots, aplikacje, procedury
 • Obszar zarządczy – SLA, procedury, monitorowanie, odpowiedzialność
 • Rozwój systemów – plany rozwojowe, zarządzanie jakością
 • Utrzymanie i bezpieczeństwo operacyjne – ciągłość operacji, zabezpieczenia, wydajność, procedury, obsługa awarii
 • Klienci wewnętrzni oraz dostawcy IT
 • Perspektywa finansowa IT – wykonanie i planowanie
 • Sektor publiczny
 • Ochrona zdrowia
 • Bankowość
 • Przemysł
 • Analiza wskaźnikowa
 • Analiza porównawcza
 • Analiza ryzyka
 • Executive summary
 • Streszczenie według obszarów
 • Obszary ryzyka
 • Obszary do poprawy

Zakres podlegający audytowi w oparciu o podział na obszary

 • Zasoby i struktura IT – kadra, HW, SW, sieć, cots, aplikacje, procedury
 • Obszar zarządczy – SLA, procedury, monitorowanie, odpowiedzialność
 • Rozwój systemów – plany rozwojowe, zarządzanie jakością
 • Utrzymanie i bezpieczeństwo operacyjne – ciągłość operacji, zabezpieczenia, wydajność, procedury, obsługa awarii
 • Klienci wewnętrzni oraz dostawcy IT
 • Perspektywa finansowa IT – wykonanie i planowanie

Określenie zakresu wynikającego ze specyficznych obszarów branżowych

 • Sektor publiczny
 • Ochrona zdrowia
 • Bankowość
 • Przemysł

Opracowanie standardowego sposobu oceny z uwzględnieniem branży

 • Analiza wskaźnikowa
 • Analiza porównawcza
 • Analiza ryzyka

Opracowanie zawartości raportu końcowego

 • Executive summary
 • Streszczenie według obszarów
 • Obszary ryzyka
 • Obszary do poprawy