Rozwiązania dedykowane

Specjalizujemy się w rozwiązaniach dedykowanych, projektowanych, budowanych i wdrażanych według specjalnych potrzeb i wymagań naszych Klientów, które wspomagają wybrane procesy organizacyjne firmy lub instytucji we wszystkich obszarach jej działania.

więcej
Innowacje

Metody teledetekcji są szeroko wykorzystywane w badaniach mających na celu identyfikację zmian zdrowotności roślin uprawnych. Nasz zespół opracowuje innowacyjną metodę wykorzystującą sieci neuronowe.                                                                                                                                         .

więcej
Konsultacje i audyty informatyczne

Audyty technologiczne (IPPF, GTAG) według wytycznych międzynarodowego Instytutu Audytorów Wewnętrznych (The Institute of Internal Auditors).                                                                                                                                                                                                                      .

więcej

System CVC 

System CVC

Crop Vegetation Control

Wykorzystywana przez nas metoda zakłada zastosowanie algorytmów grupowania danych (analiza skupień) w celu identyfikacji i oznaczenia próbek. Anomalie występujące w zbiorach wejściowych pozwolą na wytworzenie map wzorcowych, charakterystycznych dla badanych obiektów. Metoda pozwala na ocenę zbioru testowego dzięki zastosowaniu algorytmów porównywania wielowymiarowych map wektorowych.

CVCAnalyticsClient

Oprogramowanie do rozpoznawania zmian zdrowotności roślin uprawnych

Projekt

Realizacja

Testy

Wdrożenie i asysta

Partnerzy i Klienci

Nasi Partnerzy i Klienci